enno loopschool logo
Search

ALGEMENE VOORWAARDEN LOOPSCHOOL ENNO

enno loopschool logo

Loopschool Enno wil dat elke deelnemer met plezier meedoet aan een training, event, workshop, clinic of cursus. De trainers van Loopschool Enno doen hun uiterste best om de deelnemers zo professioneel mogelijk te begeleiden bij het trainen.

Een deelnemer dient zelf in te schatten of zij/hij geschikt is voor deelname aan een training, event, workshop, clinic of cursus. Deelname aan een training, event, workshop, clinic of cursus van Loopschool Enno geschiedt op eigen risico. Loopschool Enno is niet aansprakelijk voor een eventuele blessure of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens of ten gevolge van een gegeven training, event, workshop, clinic of cursus. Loopschool Enno is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een door Loopschool Enno georganiseerde activiteit.

Het cursusgeld dient minimaal een dag voor aanvang van de training, event, workshop, clinic of cursus door Loopschool Enno ontvangen te zijn. Is de betaling niet op tijd ontvangen, dan kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname aan de training, event, workshop, clinic of cursus.

De annuleringsregeling is van toepassing op alle workshop, clinic of cursus die door Loopschool Enno worden aangeboden. Een annulering kan slechts via een e-mail aan info@loopschoolenno.nl worden doorgegeven. Annulering van de inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de training, event, workshop, clinic of cursus. In geval van tijdige annulering wordt het cursusgeld aan de deelnemer gerestitueerd, verminderd met 20% aan administratiekosten. Het sturen van een vervanger voor de cursus is mogelijk in overleg met Loopschool Enno.

In geval van onvoldoende deelname, door onmacht ontbreken van een trainer of presentator of bijzondere omstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw, ijzel of een door de overheid opgelegde lockdown behoudt Loopschool Enno het recht voor om een training, event, workshop, clinic of cursus te annuleren of data dan wel tijden te wijzigen. In dergelijke gevallen worden mogelijke alternatieven met de deelnemers besproken. Indien een deelnemer het aangeboden alternatief bij een event niet accepteert, heeft deze recht op restitutie van het bedrag, verminderd met 20% aan administratiekosten. Loopschool Enno aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten die voor de deelnemer voortvloeien uit annuleren, onderbreken of wijzigen.

Loopschool Enno is gerechtigd de Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van het abonnement zonder toestemming of instemming van de abonnementhouder te wijzigen indien Loopschool Enno dit noodzakelijk acht.