enno loopschool logo

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij Loopschool Enno is Germa Klaassen. Zij is het centrale aanspreekpunt die ervoor zorgt dat de wijze waarop we met elkaar binnen en buiten de club omgaan, leuk en veilig is en blijft. Als iemand wil weten of de manier van omgaan met elkaar binnen de club klopt, dan is zij of hij welkom bij de vertrouwenscontactpersoon.

De vragen kunnen gaan over: grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, pesten en agressie. 

De vertrouwenscontactpersoon, Germa Klaassen, is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert zij Loopschool Enno om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon, Germa Klaassen, behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten. Zij probeert de weg naar een goede oplossing aan te geven. Zij is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om passende hulp te krijgen. Zij kan iemand informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon (VP) van Centrum Veilige Sport Nederland, https://centrumveiligesport.nl/

Deze vertrouwenspersonen zijn getraind om inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij een melder bij het vertellen van zijn verhaal.