enno loopschool logo
Search

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij Loopschool Enno is Germa Klaassen. Zij is te bereiken op 0616 092 382 of stuur haar een mail.  Germa is het centrale aanspreekpunt die ervoor zorgt dat de wijze waarop we met elkaar binnen en buiten de club omgaan, leuk en veilig is en blijft. Als iemand wil weten of de manier van omgaan met elkaar binnen de club klopt, dan is zij of hij welkom bij de vertrouwenscontactpersoon.

De vragen kunnen gaan over: grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, pesten en agressie. 

De vertrouwenscontactpersoon, Germa Klaassen, is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert zij Loopschool Enno om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon, Germa Klaassen, behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten. Zij probeert de weg naar een goede oplossing aan te geven. Zij is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om passende hulp te krijgen. Zij kan iemand informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon (VP) van Centrum Veilige Sport Nederland

Deze vertrouwenspersonen zijn getraind om inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij een melder bij het vertellen van zijn verhaal.

 

HUISREGELS LOOPSCHOOL ENNO

Huisregels zijn er om preventief ongewenst gedrag te voorkomen, zodat de loopschool veilig en leuk is, voor zowel lopers als trainers. 

  • Probeer onnodig lichamelijk contact te voorkomen. Lichamelijk contact is alleen toegestaan als daar, door de ander, toestemming voor is gegeven.
  • De groepsapp TRAINING is bedoeld om met elkaar te communiceren. Bijvoorbeeld om af te spreken om naar een wedstrijd te gaan. Ook hier geldt, stuur alleen een persoonlijk bericht als daar door de ander toestemming voor gegeven is.
  • Ga ook goed om met de social media. Denk daarbij aan de foto’s. Vraag altijd toestemming om foto’s te plaatsen. Ook bij reacties op foto’s geldt, stuur alleen een persoonlijk bericht als door de ander daar toestemming voor is gegeven.

Mocht er wat zijn voorgevallen waar je mee zit, dan mag je altijd contact met Germa Klaassen opnemen, ook even sparren kan soms al fijn zijn. Zij is te bereiken op 0616 092 382 of stuur een mail.